Centerpartiet vill utöka möjligheterna till distansstudierIdag får tusentals studenter sina antagningsbesked inför högskolestarten i höst. Centerpartiet vill utöka möjligheterna till distansstudier så att fler unga i hela landet kan få del av högre utbildning. Det skriver IT-minister Anna-Karin Hatt tillsammans med Hannes Hervieu, ordförande för Centerstudenter, idag i en debattartikel i bland annat Södermanlands Nyheter och Dalarnas Tidningar.


Det finns svenska lärosäten som redan ligger i framkant när det gäller distansundervisning, som högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet och högskolan i Dalarna till exempel. Men fler lärosäten än så borde erbjuda undervisning på distans med hjälp av modern teknik.
Sverige är ett av de länder i världen som har bäst utvecklad it-infrastruktur, bland annat tack vare de historiskt stora satsningar på bredband som vi i Centerpartiet medverkat till sedan vi tillträdde 2006. Tack vare det får allt större del av landet nu tillgång till snabb och framtidssäker bredbandsuppkoppling, vilket bland annat innebär att fler studenter över hela landet skulle kunna ta del av högre utbildning, genom undervisning på distans.
Därför, och för att göra distansundervisning tillgänglig i hela landet, föreslår vi och Centerpartiet nu att det borde skapas ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning. Ett centrum där vi samlar erfarenheter och kompetens och som kan fungera som ett stöd för de lärosäten som vill utveckla distansundervisning.
Vi vill att regeringen satsar på att skapa det här nationella kunskapscentret redan under nästa mandatperiod. Låt oss dra nytta av den tekniska utvecklingen och se till så att dörrarna till högskolan kan öppnas för ännu fler, skriver Anna-Karin Hatt och Hannes Hervieu.