Federley och Erlandsson bildar supergrupp för livsmedelsfrågor

Centerpartiet vill snabba på arbetet med sund och säker mat i EU som producerats på ett hållbart sätt. Därför bildar partiet nu en grupp som kommer att ledas av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och europarlamentariker Fredrik Federley för att driva frågorna på EU-nivå.


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson sitter med i ministerrådet för jordbruk och fiske och Fredrick Federley är nyinvald i Europaparlamentet och ersättare i jordbruksutskottet. De kommer att leda gruppen som ska jobba för att få 100 procent hållbar mat i hela EU.
- Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt att det fortfarande förekommer rutinmässig svanskupering på smågrisar och att det ges antibiotika i förebyggande syfte. Vi måste jobba på bred front för att få ett stopp på det här, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Duons uppgift blir att peka ut vilka frågor som är taktiska att driva på EU-nivå och de kommer jobba på sina olika håll för att så effektivt som möjligt få framgång i frågorna. Frågor som svanskupering av smågrisar, antibiotikaanvändning inom lantbruket, ursprungsmärkning av allt kött och livsmedelsfusk kommer att behandlas av gruppen men de kommer också att ha som uppgift att bevaka vilka andra frågor kring mat och djurhälsa som bör drivas.
- Jag kommer att jobba hårt för att få upp de här frågorna på agendan och kommer att söka allianser inom parlamentet så att vi får fart på arbetet med djurskyddet som ligger rejält efter Sverige i många delar av EU, säger Fredrick Federley.
Centerpartiets nya grupp för mat och djurhälsa höll sitt första möte i torsdags, då även Dagens Nyheter var på plats och rapporterade. Läs artikeln här