Fredrick Federley om utnämningen av Jean Claude Juncker

Idag valdes luxemburgaren Jean-Claude Juncker till ny ordförande för EU-kommissionen. Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley kommenterar valet och de punkter som han och den liberala gruppen har drivit i processen kring valet av ordförande.
- Juncker är ingen liberal, och kommer heller inte att bli det. Men jag och den liberala gruppen har ställt tydliga krav för att stödja hans kandidatur. Det verkar ha gett effekt med tydligare åtaganden när det gäller grundläggande rättigheter, migration och klimatpolitiken.
Fredrick har framförallt drivit tre punkter i samband med samtalen med och utfrågningarna av Juncker.
• Fokus på hållbar tillväxt med globalt ledarskap på klimatområdet, inklusive bindande energieffektiviseringsmål och satsningar på förnybart.
• Ett starkare skydd för grundläggande rättigheter i EU.
• Fler lagliga vägar för migration till EU och en union som är öppen för mer arbetskraftsinvandring.
Dessa områden har Juncker tidigare varit väldigt vag kring men under de senaste dagarna, efter samtal med Fredrick Federley och den övriga liberala gruppen, har Juncker nu tagit upp dem tydligt både i sina skriftliga "politiska riktlinjer" och i sitt tal inför Europaparlamentet inför omröstningen i dag, 15 juli. Juncker säger nu bland annat att "den europeiska energiunionen ska bli världsledande inom förnybar energi" och han har även gått med på att utse en särskild kommissionär "med ansvar för stadgan om de grundläggande rättigheterna och för rättsstatsprincipen".