Nya resultat visar vägen mot en giftfri vardag

Regeringen bedriver ett långsiktigt och målinriktat arbete nationellt, inom EU och internationellt med att fasa ut och ersätta hormonstörande ämnen. Nu börjar konkreta resultat av arbetet visa sig. Användningen av alternativa ämnen som ersätter farliga ftalater har ökat 47 gånger bara jämfört med i fjol, enligt en delrapport från kemikalieinspektionen.
- Det är oerhört glädjande att vi nu ser en så stark trend mot en minskad användning av farliga ftalater och en ökad användning av alternativa ämnen. Det ger mig kraft att fortsätta arbetet för en giftfri vardag, säger miljöminister Lena Ek i en kommentar till delrapporten.
De hormonstörande ämnena ftalaterna används i många olika varugrupper, exempelvis i fordon, plastgolv, målarfärg och tryck på barnkläder. De kan ge en rad olika effekter som försämrad spermiekvalitet, cancer, och bidra till folksjukdomar som diabetes.
Regeringen gav i juni 2013 Kemikalieinspektionen i uppdrag att verka för en utfasning av misstänkt fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Nu har Kemikalieinspektionen presenterat en delrapport med en kartläggning av ftalater i varor i Sverige och vilka alternativ som finns. Delrapporten visar positiva resultat på att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller användningen av alternativa ämnen, där ämnet DINCH har ökat 47 gånger sedan förra året.
- Det är ett glädjande resultat av regeringens hårda arbete med att få bort hormonstörande ämnen så mycket det bara går. Men enskilda företag, konsumenter och upphandlare och våra allierade i arbetet för en giftfri vardag i andra länder förtjänar också en eloge. Många har tagit ett stort eget ansvar och slutat använda de värsta bovarna inom ftalatfamiljen till förmån för alternativa ämnen, säger Lena Ek.