Antalet företag som utför RUT-tjänster har mer än fördubblats sedan 2009


Införandet av RUT-avdraget har inneburit stora positiva förändringar över hela landet. Användandet av RUT-tjänster har ökat kraftigt sedan 2009. 2013 var det över 435 000 fler personer som använde sig av en RUT-tjänst jämfört med år 2009 då möjligheten att göra RUT-avdrag infördes. 
-Skatteverkets siffror visar svart på vitt att RUT är något som används i hela landet. Det som vi RUT-förespråkare dock har varit dåliga på att visa är hur många nya företag som har växt fram efter reformen, säger Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl.
Enligt Martin Ådahl kan vi nu se hur antalet företag som utför RUT-tjänster mer än fördubblats mellan 2009 – 2013. Idag har vi över 17 400 företag som utför RUT-tjänster, spridda över hela landet, att jämföra med lite drygt 6 000 år 2009. En ökning med 186 procent. Det är en fantastisk utveckling och något som har bidragit till att fler människor har fått ett jobb och att vi har kunnat stärka vår välfärd.
- Dessutom ser vi att antalet RUT-utövare har ökat i alla län. Det är återigen ett kvitto på att RUT-reformen både används och skapar jobb över hela landet. Centerpartiet kommer att fortsätta jobba för att den utvecklingen ska hålla i sig och kommer stå upp för RUT-företagen ända fram till valdagen.
Här kan du ta del av Skatteverkets siffror. Här framgår det hur många RUT-utförare det finns i Sverige, sett till både riket och sorterat på län och kommuner. Uppgifterna finns under fliken ”Utförare Riket Län”.