Annie Lööf: Vi är världsledande på miljö och klimat, men vi vill mer

Sju år innan deadline har Sverige nått miljömålen kring förnybar energi. Och OECD ger Sverige beröm för att vi kommit så långt på miljöområdet, samtidigt som BNP ökar. Men det finns mer att göra. Det var några av budskapen från Annie Lööf under morgonens partiledarutfrågning i P1 Morgon.


Under veckan grillas var och en av riksdagspartiernas partiledare i P1 Morgon, och i dag var det Annie Lööfs tur. Och frågorna spände över vitt skilda områden; miljö, skatter, Arbetsförmedlingen och kärnkraft.
Regeringen tog 2009 bort skatten på koldioxid för kraftvärme, och huruvida det var en grön handling eller inte besvarade Annie Lööf så här:
- Sverige är världsledande på miljö och klimat och vi har nått bra resultat. Sju år innan målen ska vara uppnådda har vi nått målen för förnybar energi. Samtidigt är det viktigt att vi har rättvisa skatteregler. Dubbelbeskattning är fel väg att gå.
Hon säger att OECD gett Sverige beröm för att vi kommit så långt på miljöområdet samtidigt som BNP ökar.
- Men det finns mer att göra och Centerpartiet går därför till val på att minskade fossila utsläpp.
I valmanifestet nämns bland annat en miljöbonus som gör att den som köper en miljövänlig bil får en premie som är högre ju miljövänligare bilen är. Den som däremot har en bil som har höga utsläpp får betala en avgift.
- Det ska kosta att inte ta hänsyn till miljön, menar Annie Lööf.
2010 slopades skatten på handelsgödsel, något Centerpartiet var med och drev igenom. Anledningen, menar Annie Lööf, är att den inte hade någon verkan:
- Varför ska Sveriges bönder betala 300 miljoner i en skatt som inte funkar? Centerpartiet vill ha gröna skatter och vi ska ha tuffa ekonomiska styrmedel, men de ska funka och vara rättvisa. Och trots att skatten nu är borta har vi sett att kväve- och fosforläckaget har minskat.
Förutom miljö, mat och landsbygd, finns jobb och företagande i fokus i den pågående valrörelsen. Ett av Centerpartiets vallöften är att reformera Arbetsförmedlingen.
- Vi går till val på mer valfrihet för unga och på att reformera Arbetsförmedlingen. Vi behöver matcha mer mot riktiga jobb.
Annie Lööf är tydlig med att Centerpartiet inte vill lägga ner Arbetsförmedlingen, men att själva förmedlingen av jobb måste skötas av fler aktörer. Flera länder, däribland Tyskland och Holland, har infört ett sådant system med goda resultat.
- I dag har allmänheten ett otroligt lågt förtroende för Arbetsförmedlingen, för i dag funkar inte själva förmedlingen av jobb. För få människor får ett jobb och det går också alldeles för sakta. För att jobbmatchningen ska bli effektivare, måste valfriheten öka och därför
 
Lyssna på P1 Morgons intervju med Annie Lööf
Läs mer om Centerpartiets prioriterade valfrågor