Smartare användning av bredband ska förbättra täckningen i hela landet

Regeringen har idag utnämnt Åsa Torstensson (C), före detta infrastrukturminister, att utreda hur statens bredbandsinfrastruktur ska kunna användas effektivare så att tillgången till bredband ökar i hela landet. 


-Alliansregeringens ambitiösa mål att 90 procent av alla hushåll och företag senast 2020 ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit. För att nå det målet vänder vi nu på varje sten, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Staten äger idag ungefär 23 000 kilometer fiber. Den nu tillsatta utredningen ska se över möjligheterna att förbättra samordningen, och därigenom effektiviteten, mellan 

Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB:s olika fibernät. En smartare användning skulle kunna förbättra bredbandstäckningen i hela landet. 

 

 


Läs mer på regeringens hemsida
Läs mer om Centerpartiets IT-politik