Lena Ek: Miljöpartiet saknar trovärdighet

Med ett förändrat klimat får vi räkna med fler händelser som skogsbranden i Västmanland och de skyfall som översvämmade bland annat delar av Halland och Malmö. MP driver på hårt i den frågan – men de gör det utan den analys och metod som krävs, skriver Lena Ek idag i Aftonbladet.
Att minska Sveriges sårbarhet mot ett förändrat klimat blir allt viktigare. Det gäller både att klimatanpassning förs in i beslutsprocesser i hela samhället och att kunskaperna sprids bättre.
-Sveriges arbete med klimatanpassning har utvecklats utifrån klimatpropositionen 2009. Den innehåller en handlings­plan med strategier och insatser för att hantera klimatförändringarna, säger Lena Ek.
Hon pekar på att Sverige har stor trovärdighet i EU-kretsen på klimatområdet.
-Alla vet att vi är ett av de få länder som förenat sänkta klimatutsläpp med ökad tillväxt och att ha en hög skatt på koldioxid. Vi ligger långt framme vad gäller klimat- och energiforskning, och vi tillhör de EU-medlemmar som ger mest per invånare till utvecklingsländernas klimatanpassning genom biståndsbudgeten, säger Lena Ek.
-Därför förvånas jag över Miljöpartiets höga svansföring i debatten om klimatanpassning. Språkrören Fridolin och Romson reser många tvärsäkra krav och utlovar stora satsningar, men saknar fullödigt analysmaterial och säger ingenting om hur de tänker involvera kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Dessutom berättar de inte om hur finansieringen ser ut för de miljardstora åtgärder de efterlyser. Det är inte trovärdigt, säger Lena Ek. Och fortsätter:
-För mig är klimatanpassningsarbetet för viktigt för att reduceras till plakatpolitik. Det måste göras grundligt och metodiskt, och är en uppgift för alla samhällssektorer i hela Sverige.