Skärp straffet för kriminella som skickar bluffakturor

Inför brottsrubriceringen grovt fordringsbedrägeri för kriminella som skickar bluffakturor. Det föreslog Alliansen i dag vid en pressträff där 50 skarpa förslag på rättsområdet presenterades.
Förslagen är till stor del färdigberedda vilket innebär att flera av dem skulle kunna införas redan 1 juni nästa år om regeringen så kan och vill.
Bluffakturor gör livet surt för många av landets företagare, inte minst småföretagare. Därför vill Centerpartiet och Alliansen införa brottsrubriceringen grovt fordringsbedrägeri. Vi anser att det ska räcka med att avsikten är att luras, och inte att någon faktiskt har blivit lurad. Detta brott bör kunna ge samma straff som grovt bedrägeri, det vill säga fängelse i som lägst sex månader och högst sex år.
-Det ska vara roligt och lönsamt att vara företagare. Att tvingas hantera bluffakturor från kriminella vars affärsidé är att luras är vare sig lönsamt eller roligt, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson
En annan åtgärd är att införa brottsrubriceringen inbrottsstöld, som ska gälla för inbrott i hemmet. Anledningen är att inbrott i hemmet ofta upplevs som oerhört integritetskränkande.
Övriga åtgärder som presenterades är tidiga insatser för unga lagöverträdare, skärpta straff för identitetsstölder, se över möjligheten att återkalla pass för att stoppa resor för dem som planerar att delta i strid för terroristorganisationer, skärpa reglerna för ordning och säkerhet i landets domstolar, till exempel genom att förbjuda MC-västar och andra symboler som kan uppfattas som hot.
Vidare vill Alliansen se över möjligheten att i fler fall utdöma fotboja vid kontaktförbud samt skärpa straffen för allvarliga våldsbrott som till exempel narkotikabrott och köp av sexuell handling av barn.
Läs mer i DN 
Läs mer på Alliansens hemsida
Läs mer om Centerpartiets rättspolitik