Tillåt provtagning vid införsel av djur för att förhindra MRSA

Att få bukt med antibiotikaresistensen kräver ett målmedvetet och brett angreppssätt. För att få stopp på spridningen föreslår vi ni en nationell handlingsplan, skriver Annie Lööf på DN Debatt.
Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA blivit allt fler. MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år. Det är den högst siffran någonsin under en månad. I Sverige har livsmedel från Tyskland och Danmark med spår av bakterierna hittats vilket är en tydlig varningssignal för att för mycket antibiotika används i djuruppfödningen.
Vi vill att antibiotikan ska finnas kvar som ett pålitligt botemedel även för framtida generationer och därför föreslår vi att en nationell handlingsplan för att stoppa spridningen av resistenta bakterier tas fram där följande delar ingår.

  • Global kriskommission för antibiotika
  • Tillåt provtagning av MRSA vid införsel av djur
  • Ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika
  • Inför ett EU-register för antibiotikaanvändning
  • Sätt högre krav på EU- länder att minska sin antibiotikaanvändning och stopp för veterinärer att sälja antibiotika.
Att minska användningen av antibiotika är en av vår tids ödesfrågor. Fallen av multiresistenta bakterier ökar stadigt varje år och vi går mot en situation då penicillinet riskerar bli en parentes i läkemedelshistorien.  Det skulle få katastrofala följder eftersom sjukvården idag är helt beroende av antibiotika för att bota vanliga sjukdomar så som halsfluss och urinvägsinfektion eller för att få infekterade sår att läka. Bara i Europa dör 25 000 människor varje år för att vanligt penicillin inte längre fungerar. Det är en direkt följd av att för mycket antibiotika använts inom sjukvården och djurhållningen under allt för lång tid. Denna utveckling måste vändas för att antibiotikan inte helt ska förlora sin effekt.
Debattartikeln i sin helhet finns att läsa här
Läs mer om vår politik för antibiotika och hållbar mat