Glädjande besked - Bromma kan räddas och Förbifart Stockholm återupptas

En majoritet i riksdagen kräver att bygget av Förbifart Stockholm återupptas senast den 1 januari nästa år. Det finns även en majoritet bakom att nu snabbehandla en motion om att stoppa den förhandlingsperson som utsetts för att undersöka möjligheten att stänga Bromma flygplats. I praktiken innebär det att beslut i dessa frågor kan fattas vid en omröstning i riksdagen den 16 december.
Bromma flygplats är viktig för inrikestrafiken i Sverige med nästan 100 000 landningar 2013 och miljontals passagerare. Det är en livlina för 12 län och regioner och helt nödvändig för företag och besöksnäring, liksom en förutsättning för utveckling i hela landet.
- Dagens besked är en viktig seger för alla oss som värnar företagen och jobben i hela landet. Alliansen tar nu det ansvar som regeringen hela tiden duckat, kring både Bromma och Förbifart Stockholm, säger Anders Åkesson Centerpartiets ledamot i Trafikutskottet.
- Nu får vi chansen att sätta stopp för regeringens fullständigt vansinniga hantering av skattebetalarnas pengar och rädda landets regionala flygplatser, som är en livsviktig förutsättning för att hela landet ska kunna leva och utvecklas, fortsätter Anders Åkesson.
Även Centerpartiets partiledare Annie Lööf, som vid upprepade tillfällen ställt frågor till Stefan Löfven och regeringen om Bromma och Förbifarten är glad över dagens beslut i Trafikutskottet.
- Det här är ett beslut som jag vet att väldigt många ute i landet har efterfrågat. Nu förutsätter jag att Stefan Löfven tar sitt ansvar och lyssnar på riksdagens menig om att rädda Bromma flygplats och återuppta bygget av Förbifarten, säger Annie Lööf.