Centerpartiet driver på för en grön omställning i Europa

Utsläppen av växthusgaser var de högsta i mänsklighetens historia mellan år 2000-2010 och om vi inte tar krafttag för att motverka denna utveckling finns det risk för att medeltemperaturen kommer att vara fem grader högre i slutet på 2000-talet globalt sett.
Klimatet och jordens uppvärmning är en av våra viktigaste frågor. Därför måste vi jobba hårt med att minska utsläppen, både i Sverige och i övriga Europa. Men höga klimatkrav behöver inte bara ställas på Sverige utan på hela EU.
I helgen har den Liberala ALDE-gruppen i Europaparlamentet kongress, där Centerpartiet ingår. På kongressen lägger Centerpartiet fram en resolution om att alla EU-länder gemensamt måste samarbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och att EU med en röst bör lägga fram ett gemensamt förslag vid klimattoppmötet i Paris nästa år. I resolutionen skriver Centerpartiet att EU och alla dess medlemsländer måste agera nu och anta kraftfulla och bindande klimat- och energimål fram till 2030 gällande minskning av växthusgaser och öka mängden förnybar energi. Vidare bör EU fasa ut subventioner som är skadliga för miljön, exempelvis subventioner för fossila bränslen.
– Även i Europa är Centerpartiet en pådrivande kraft för en grön omställning. Europa kan inte backa sig in i framtiden. Vi måste se till att EU tar täten med ett ambitiöst klimatarbete och satsningar på grön tillväxt. Tyvärr finns det även inom den liberala gruppen strömningar som vill sänka ambitionerna, därför är det viktigt att Centerpartiet är på plats och kämpar för att EU blir en klar och tydlig röst i det internationella klimatarbetet, säger Kristina Yngwe, riksdagsledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet