Miljöpartiet hotar stabiliteten i pensionssystemet

På torsdag träffas för första gången efter höstens val den parlamentariska pensionsgruppen som har till uppgift att vårda och utveckla det svenska pensionssystemet. Sedan den stora pensionsöverenskommelsen på 1990-talet mellan Alliansens fyra partier och Socialdemokraterna har också pensionsgruppen bestått av ledamöter från dessa fem partier. I regeringsförklaringen deklarerade statsministern att arbetet i pensionsgruppen fortsätter, eftersom den ”är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem”.
Nu meddelas att Miljöpartiet vill ingå i pensionsgruppen, en fråga som med stor sannolikhet kommer upp på torsdagens dagordning. Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen ifrågasätter dock hur Miljöpartiets medverkan skulle kunna trygga pensionssystemet. Det skriver idag Anders W Jonsson tillsammans med sina allianskollegor i DN Debatt.
I debattartikeln framförs framförallt fyra skäl att vara mycket tveksamma till att ge Miljöpartiet inflytande över framtidens pensioner:

  • Miljöpartiet har - liksom Vänsterpartiet - hela tiden varit djupt skeptiska till de bärande principerna bakom det nya pensionssystemet.
  • Ålderspensioner bygger på arbete och att ju mer man arbetar desto högre blir pensionen. Möjligheten att nå kompromisser om framtida reformer förutsätter att man åtminstone är överens om värdet av arbete. Miljöpartiet har under lång tid och systematiskt drivit på för mindre arbete för arbetsföra. Friår, arbetstidsförkortningar och återgång till tiden före reformerna i t.ex. sjukförsäkringssystemet, skulle drabba statens finanser direkt men också vara helt förödande för pensionssystemet.
  • Det svenska pensionssystemet är ett av de mest politiskt stabila i världen. Att äventyra det kan komma att bli förödande. Att avsiktligt äventyra den politiska stabiliteten i den 20 år gamla pensionsöverenskommelsen vore ett stort misstag inför kommande 20 och fler år. Pensionsgruppen är själva garanten och symbolen för denna stabilitet.
  • Det fjärde skälet är kanske allra viktigast. Spelreglerna i pensionsöverenskommelsen är glasklara. Det handlar inte alls bara om att acceptera det som redan har skett, utan om att vara en fullvärdig part - med vetorätt - för alla framtida förhandlingar. Alla partier inom överenskommelsen och Pensionsgruppen måste vara överens till sista kommatecknet, annars blir det inga nya överenskommelser och inga ytterligare förändringar. En sådan situation med politiska blockeringar, samtidigt som vi lever allt längre och tillbringar fler år som pensionärer, skulle vara ett direkt hot mot hela pensionssystemets hållbarhet.
Mot bakgrund av dessa fyra skäl ifrågasätter Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen om Miljöpartiet är moget att ingå i pensionsarbetsgruppen.
I debattartikeln framförs även kritik mot Socialdemokraternas agerande då själva frågan om vilka partier som ska ingå i Pensionsgruppen förutsätter enighet. Trots detta försöker Socialdemokraterna ensidigt lyfta in Miljöpartiet i Pensionsgruppen utan att förankra det med övriga partier i gruppen först.
- Vi förutsätter att Socialdemokraterna fortsätter ta sin del av ansvaret för pensionssystemet och respekterar ingångna avtal. En regering som kallar sig samarbetsregering kan inte inleda sitt ansvar för pensionssystemet med att riskera att undergräva det, skriver Anders W Jonsson tillsammans med övriga allianskollegor.
 
Debattartikeln i sin helhet finns att läsa här
Läs mer om Centerpartiets pensionspolitik här