Socialdemokraterna accepterar Centerpartiets och Alliansens förslag för hur Sverige ska kunna regeras i minoritet

Under en längre tid har Allianspartierna pekat på behovet av en överenskommelse över blockgränserna kring hur Sverige ska kunna regeras i minoritet. En överenskommelse är nu nådd mellan Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som innebär att den partikonstellation som har en relativ majoritet i riksdagen ska kunna styra landet och få igenom sin budget. Det innebär att det regeringsunderlag som samlar flest röster i riksdagen ska kunna få igenom sin budget. Decemberöverenskommelsen bygger på de förslag som Alliansens partiledare presenterade både innan valet i september och återupprepade för Stefan Löfven innan regeringen valde att avisera ett nyval.
 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf bekräftar och kommenterar Decemberöverenskommelsen:
- Med hjälp av vårt förslag har vi lyckats dyrka upp det låsta läge som det politiska Sverige har befunnit sig i. Idag kan vi gemensamt presentera nya principer som leder till ett stabilare och bättre politiskt klimat. Från Centerpartiets sida har det hela tiden funnits en ambition att hitta en överenskommelse kring formen för hur Sverige ska kunna regeras. Jag är glad över att vi nu har kunnat nå en sådan långsiktig överenskommelse.
Överenskommelsen syftar till att säkra att den partikonstellationen som har en relativ majoritet i riksdagen ska kunna styra landet och få igenom sin budget, men också till att säkerställa att det finns en anständig opposition som kommer att kunna fortsätta att bedriva en aktiv oppositionspolitik.
- Centerpartiet kommer inte att ge något politiskt stöd för regeringens budget. Däremot ligger det i alla partiers intresse, för Sveriges del, att den regering som leder landet också ska kunna regera och få igenom sin ekonomiska politik.
- Centerpartiet kommer fortsätta att vara en kritisk granskare av regeringen. Dagens överenskommelse gör att vi nu äntligen kan ägna oss åt att diskutera de stora utmaningar som Sverige står inför, istället för att ägna oss åt prata formfrågor. Centerpartiet ser fram emot debatter om hur det ska kunna bli lättare att få sitt första jobb, hur småföretagens villkor kan bli bättre, hur vi kan möta klimatutmaningarna och hur vi kan få en god utveckling i hela landet, avslutar Annie Lööf.
Överenskommelsen innebär att om Alliansen samlar en relativ majoritet vid nästa val kommer de rödgröna inte längre att rösta emot en statsministerkandidat från Alliansen, utan istället lägga ned sina röster. De rödgröna har även förbundit sig till att agera på liknande sätt vid budgetvoteringar fram valdagen 2022. Överenskommelsen innebär också att vi värdesätter den tradition vi haft i Sverige när det gäller blocköverskridande överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitik samt pensionssystemet. I överenskommelsen säger man också att långsiktighet inom energiområdet är eftersträvansvärt. Med start i februari kommer alla partier som slutit denna överenskommelse att delta i en energikommission.
- Socialdemokraterna har nu accepterat det vi velat se under en längre tid. Om Stefan Löfven valt att lyssna på oss i början av december hade han inte behövt att avisera ett nyval. Det är regeringen som bestämmer om det blir nyval eller ej. Vi har aldrig önskat ett nyval även om Centerpartiet var redo att möta väljarna, säger Annie Lööf med anledning av att Stefan Löfven nu avblåser nyvalet.
Här kan du läsa  Decemberöverenskommelsen i sin helhet.