Centerpartiet lokalt

Kortare väg till jobb - en väg till bättre integration

Annie Lööf presenterade igår tre förslag ur en integrationsrapport som kommer att presenteras under Centerpartiets kommundagar på fredag. Den tar sin utgångspunkt i Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från krig och förföljelse och som har på senare år utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningar som Sverige står inför.

Vi ser att det finns stora utmaningar, det vittnar inte minst kommunpolitiker om. Det behövs nu konkreta tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre och som kortar vägen till arbetsmarknaden.

  • Jobben är nyckeln till en bättre integration. Vi måste sänka trösklarna till första jobbet med hjälp av en fördjupad jobblinje för bättre integration, säger Annie Lööf
  • Vi vill införa samma jobbstimulans i etableringsstödet som finns i försörjningsstödet. Det ska löna sig bättre att gå in i jobb, när du fått jobb ska inte etableringsstödet försvinna annat än stegvis under de två år du är i etableringen eller om du får ett heltidsjobb med lön över en viss nivå. Principen är att det alltid ska löna sig att ta ett jobb, oavsett om det finns med i den individuella etableringsplanen eller inte. Idag fungerar det på detta sätt: Till skillnad från försörjningsstödet som avräknas mot en del av lönen i två år sänks etableringsstödet kraftigt eller försvinner helt omedelbart redan efter sex månader när man får ett arbete och etableringsplanen avslutas.
  • Vi vill att Migrationsverket ska påbörja inventering av asylsökandes kompetenser och validering av deras utbildning redan under asylprocessen. Många av de flyktingar som kommer från Syrien har långa högskoleutbildningar, men det tar för lång tid innan dessa kompetenser tas tillvara.
  • Vi vill att sysselsättning ska erbjudas på alla asylboenden. Som krav i upphandlingarna vill vi att den entreprenörer som vill driva asylboende ska erbjuda som till exempel språkundervisning, praktik och utbildning. På så sätt kan man komplettera och stärka sina yrkeskunskaper redan under tiden som asylsökande.