Centerpartiet lokalt

Johanna Jönsson svarar Stjernfeldt Jammeh på DN Debatt

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, uppmanar på DN Debatt till en blocköverskridande uppgörelse i integrations- och migrationspolitiken. I artikeln listar hon vilka åtgärder hon vill se i en sådan överenskommelse. Två av förslagen går ut på att tvinga kommuner till mottagande och se över asylsökandes rätt att bosätta sig på egen hand, ebo. Detta för att få till en jämnare fördelning över landet.

Centerpartiets integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson svarar nu på debattinlägget från Stjernfeldt Jammeh. I en replik på DN Debatt skriver hon att Centerpartiet inte tror på tvång som en fungerande och effektiv metod för att få vissa kommuner att öka sitt mottagande.

"Centerpartiet tänker inte medverka till en blocköverskridande överenskommelse på dessa grunder. Vi vill inte jobba med tvångsåtgärder, kommenderade uppifrån staten ned till kommunerna. En jämnare fördelning är absolut nödvändig och vid en första anblick kan det låta rimligt att staten ser till att alla kommuner drar sitt strå till stacken. Så enkelt är det dock inte. Visst finns det enstaka kommuner som inte vill ta emot, men i samtal med kommunpolitikerna står det klart att det betydligt oftare handlar om annat än att viljan saknas", skriver Johanna Jönsson på DN Debatt.

Jönsson räknar upp orsaker till varför vissa kommuner har ett lågt mottagande - och ger flera förslag på hur man i samarbete med kommunerna kan hjälpa dem att öka mottagandet.

"Det vanliga skälet är bostadsbrist. Här behövs ett mer långsiktigt arbete för att få i gång byggandet i stor skala, men även akuta åtgärder som tillfälliga modulboenden. Fler bostäder kan också göras tillgängliga genom att man förbättrar kollektivtrafiken. Centerpartiet har dessutom föreslagit en garanti som gör att fler av de privata bostadsbolagens lägenheter kan användas", skriver Jönsson.

Ett annat skäl är oklarheter kring hur många man egentligen tar emot.

"I korthet handlar det om att det saknas en enkel sammanställning över alla olika typer av flyktingar som kommer till kommunerna. Därför måste nya läns- och kommuntal tas fram, där man enkelt kan se hur många personer en kommun tar emot i dag och hur många den förväntas ta emot. Om en kommun efter en sådan sammanställning inte har ett tillräckligt högt mottagande bör kommunen krävas på en åtgärdsplan, där man tydligt visar hur man ska öka sitt mottagande. På så sätt, med alla faktorer på bordet och full kostnadstäckning från staten, körs inga kommuner över och kan heller inte skylla ifrån sig", skriver Johanna Jönsson.

Läs Johanna Jönssons replik.
Läs Katrin Stjernfeldt Jammehs artikel här.