Per Åsling kritiserar slopad skattereduktionen för gåvor till ideella föreningar

Regeringen avser att slopa skattereduktionen för gåvor till ideella föreningar.
Det är andra hårda slaget mot ideell verksamhet på kort tid.
- Det är ett skandalöst agerande från början till slut. Man har gått till val på solidaritet, men nu slår man på samhällets absolut mest utsatta, säger skatteutskottets ordförande Per Åsling, Centerpartiet.

I ett pressmeddelande från regeringen aviserar man ett förslag om att skattereduktion på gåvor till ideella föreningar slopas.

- Vi talar om gåvor som går till hemlösa, utsatta flyktingar från krigshärdar och ekonomiskt utsatta människor som behöver all hjälp som bara går att få, säger Per Åsling.

Tidigare har en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen gjort att ideell verksamhet ska beläggas med moms vid försäljning av second hand-varor.

Finansminister Magdalena Andersson, S, har så här långt uppgett att hon inte avser vidta några omgående åtgärder och har inte heller kommunicerat några förslag på lösningar på problemet.

- Finansministerns ovilja att ta tag i momsfrågan är illa nog, men nu lägger man ytterligare hinder på banan och det riskerar hela den ideella hjälpverksamheten vi har här i landet. Det är magstarkt, säger Per Åsling.