Centerpartiet lokalt

Lena Ek om ny antibiotikarapport: Tillsätt global kriskommission

Efter många år av överanvändning av antibiotika i såväl sjukvård som i djuruppfödning är antibiotikan på väg att förlora sin effekt. Bara i Europa uppgår antalet dödsfall till följd av antibiotikaresistens till 25 000 per år och kostnaderna som det medför uppgår till cirka 13 miljarder kronor årligen.

Rapport i SVT2 redovisar i dag alarmerande siffror från en ny OECD-rapport. Den konstaterar att om inget görs kommer antibiotikaanvändningen i världen att växa med 67 procent till 2030. På vissa håll kan det handla om över 300 procent i ökad användning, som till exempel i kycklinguppfödning i Indien. Rapporten slår fast att det krävs internationella initiativ.

I nyhetsinslaget medverkar Centerpartiets riksdagsledamot Lena Ek, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

- Det är oerhört allvarligt ur folkhälsosynpunkt. Vi måste göra något. Det är akut, säger Lena Ek i Rapport.

På torsdag ska ett förslag från allianspartierna behandlas i utskottet. Förslaget går ut på att regeringen bör ta internationella initiativ i antibiotikafrågan – precis som OECD-rapporten pekar på.

– Man bör starta arbetet med en global kommission som kan jobba med det här över hela världen, med olika FN-organisationer och olika länder. Vi behöver även se till att tullen kan beslagta illegalt föreskriven antibiotika som förs över gränsen. Och vi bör ha ett antibiotika-register inom EU. Vi kan inte ha det som i dag, att många veterinärer i södra Europa skriver ut enorma mängder antibiotika till djur, inte när de blir sjuka, utan i förebyggande syfte, säger Lena Ek.