Centerpartiet lokalt

Flera segrar för Centerpartiet i miljö- och jordbruksutskottet

Under torsdagens sammanträde i miljö- och jordbruksutskottet drev alliansen med Centerpartiet i spetsen igenom flera motioner, som fick en majoritet av utskottet bakom sig. Totalt sett handlar det om åtta åtgärder som ska ge bättre mat och miljö.

En av dem handlar om utfasning av bromerade flamskyddsmedel och kvicksilver, vilket innebär att regeringen måste fasa ut dessa ämnen snabbare. Även i en fråga om sanering av mark vann alliansens linje gehör, att områden som ska bebyggas med bostäder bör prioriteras.

En tredje punkt gäller marint avfall och mikroplatser, där utskottet nu uppmanar regeringen att lägga in en högre växel och ta fram en bättre strategi.

- Jag är väldigt nöjd med detta. I frågan om marint avfall och mikroplaster är det extra roligt, eftersom det var en kommittémotion från Centerpartiet som vi har skrivit, säger Lena Ek, riksdagsledamot i Centerpartiet och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Även i den högaktuella frågan om antibiotikaanvändning fick Centerpartiet stöd för sin linje, när en majoritet i utskottet tog ställning för att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen.

- Vi i Centerpartiet har hela tiden betonat vikten av att samarbeta internationellt i frågan om antibiotikaanvändning, så det är mycket välkommet för oss att en majoritet i utskottet nu vill sätta press på regeringen i den riktningen, säger Lena Ek.

Alla åtta åtgärder som Centerpartiet fick igenom:
1. Livsmedelskontroll
2. Regelförenkling
3. Kartläggning av livsmedelsföretagens myndighetskontakter
4. Minska antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen
5. Fasa ut kvicksilver
6. Fasa ut bromerade flamskyddsmedel
7. Minska nedskräpning och marint avfall
8. Prioritering av områden för sanering av mark


Läs mer på MiljöAktuellts hemsida