Centerpartiet lokalt

Johan Hedin: Inför strängare straff för barnmisshandel

Centerpartiet föreslår två nya brottsrubriceringar i brottsbalken: barnmisshandel och barnfridskränkning.

- Dels handlar det om samhällets och barnens upprättelse, men det handlar faktiskt också om att hålla en gärningsperson skild från barnet, säger Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin i Ekot.

Förslagen handlar om att skapa en ökad medvetandehet och uppmärksamhet kring barn som far illa, i stället för att de ska försvinna i en mer övergripande brottsrubricering.

- Det fegaste en vuxen människa kan göra är att ge sig på ett försvarslöst barn. Vi vill därför titta på en lagstiftning där barnmisshandel ger ett strängare straff än misshandel mot en vuxen, säger Johan Hedin.

Tyvärr finns det vuxna som skadar barn utan att ta till fysiskt våld. Detta vill Centerpartiet också fånga upp i en ny lagstiftning. Brottsrubriceringen barnmisshandel ska därför inte bara inbegripa fysisk misshandel, utan även psykisk misshandel.

- Vi vill också införa brottsrubriceringen barnfridskränkning. Barn drabbas ofta i samband med att en förälder utsätts för ett fridskränkningsbrott. De lider inte sällan minst lika mycket av till exempel skadegörelse eller olaga förföljelse mot föräldern. Som det är nu hamnar de ofta i skymundan i sådana brottsfall, vilket vi vill ändra på med denna lagstiftning, säger Johan Hedin.

Även när det gäller barnfridskränkning anser Centerpartiet att straffet bör vara hårdare när ett barn drabbas.

Lyssna på inslaget i Ekot