Centerpartiet lokalt

Samtal med regeringen om antibiotikaresistens

Exempelbild

Efter många års överanvändning är antibiotikan på väg att förlora sin effekt. Bara i Europa dör 25 000 personer per år till följd av resistens. Nyligen slog OECD larm om att antibiotikaanvändningen i världen kommer att växa med 67 procent till 2030 om inget görs. På vissa håll kan det handla om över 300 procent.

Nu har regeringen bjudit in Centerpartiet till samtal i frågan den 9 mars. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor och vi måste agera tillsammans, både lokalt, nationellt och internationellt. Vi tackar därför ja och tar med oss tio förslag från Centerpartiet till samtalen med regeringen.

Läs om Centerpartiets tio förslag för mindre antibiotikaanvändning.