Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Nu behövs det handling, inte ett nytt innovationsråd

I dag samlar Stefan Löfven sitt innovationsråd till ett första möte. Enligt statsministern ska man bland annat att ta upp den statliga riskkapitalförsörjningen.

Men Sverige har redan haft ett innovationsråd, påpekar Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

- Det hette industrisamtalen, involverade stat, fack och näringsliv och pågick 2012-2014. Våra gemensamma slutsatser presenterades i fjol. Stefan Löfven borde kort och gott göra verklighet av de konkreta förslag som presenterades då, säger Annie Lööf.

Det som behövs nu från regeringen är inte ännu ett innovationsråd, utan att man lyssnar på näringslivet och levererar konkreta reformer, menar Lööf.

- För varje dag ökar konkurrenstrycket mot svenska företag. Det Sverige behöver är konkreta reformer för bättre matchning, sänkta kostnader och bättre tillgång till kapital. Jag fruktar att detta råd i värsta fall kommer att fungera som en ursäkt för Löfven att inte genomföra de reformer näringslivet har pekat på i flera år, säger hon.

- Näringslivet har protesterat i ett halvår mot regeringsförslag som nedläggning av regionalflyg, höjda avgifter för att anställa och detaljstyrning av bolagsstyrelser. Och näringslivet har i åratal pratat om behovet av enkla regler, en fungerande arbetsförmedling och låga kostnader att anställa. Löfven borde inte behöva ett nytt råd för att ta till sig näringslivets åsikter, fortsätter Annie Lööf.