Centerpartiet lokalt

Centerpartiet presenterar valanalys

I dag presenteras Centerpartiets valanalys.
Där konstateras att EU-valet blev en stor framgång. Centerpartiets prioriterade frågor träffade helt rätt och Annie Lööf fick sitt stora genombrott. 6,5 procent är det bästa resultatet på nästan 20 år.

I riksdagsvalet gick Centerpartiet tillbaka något, men 6,1 procent är ändå en stark uppgång jämfört med opinionssiffrorna under mandatperioden. Dessutom var valresultatet 2010 ”dopat”, eftersom 30 procent av rösterna bestod av taktikröster. I valet 2014 har taktikrösterna nästan försvunnit. Räknar man väljare som röstade på Centerpartiet för att de gillar oss mest gjorde vi ett bättre val än 2010.

Centerpartiets prioriterade frågor var rätt för att nå de väljare som var lättast att vinna. C-väljarna prioriterade miljö/klimat och jobb/företagande, precis som partiet. Tittar man däremot på alla väljares viktigaste frågor är det frågor som ekonomi, välfärd och skola som ligger i topp. För att nå över 6 procent gjorde vi således rätt prioritering, men för att bli ett större parti måste vi bredda oss med ytterligare minst ett prioriterat politikområde.

En bidragande orsak till den lyckade valrörelsen i höstas var Annie Lööf. Hennes genombrott i EU-valrörelsen följdes av en omvittnat stark riksdagsvalrörelse. I Novus eftervalsundersökning ställdes frågan om någon eller några av partiledarna gjorde en särskilt bra insats i valrörelsen. 28 procent svarade Annie Lööf - den högsta siffran av alla partiledare.

Bryter man ned siffrorna på partinivå ser man att Annie Lööf har en mycket stark ställning, inte bara hos Centerväljare och andra alliansväljare. Bland Miljöpartiets väljare är det fler som uppskattade Annie Lööfs insats i valrörelsen än Åsa Romsons, visar Novus eftervalsundersökning.

Stödet bland medlemmarna för ett fortsatt allianssamarbete är mycket starkt. Men alliansen måste utvecklas. Centerpartiet vill som första steg utvärdera hur samarbetet har fungerat och hur det kan vässas ytterligare.

Det är några av slutsatserna i valanalysen.

Läs mer på Brännpunkt i Svenska Dagbladet