Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Regeringen skapar en (S)vartjobbslinje

Regeringens har gett besked om att man kommer att nästan halvera ROT-avdraget, i strid med sitt eget löfte till väljarna. Avdraget har skapat tusentals nya jobb och gjort svarta jobb vita. Regeringens kraftiga försämring kommer att återigen öka svartjobben, minska skatteintäkterna och försämra arbetsmiljön för byggarbetare, skriver Annie Lööf i en debattaartikel på Expressen.

ROT-avdraget är en av Alliansregeringens verkliga succéreformer. Omkring 30 000 årsarbeten bedöms ha skapats, och skatteintäkterna till staten är på över 18 miljarder kronor per år. För varje krona i avdrag får staten igen 1.4 kronor i skatt.

Centerpartiet vill behålla ROT-avdraget. Nästan två tredjedelar av de som använder avdraget är låg- och medelinkomsttagare, det är ofta äldre, ensamstående och barnfamiljer. Centerpartiet vill också behålla avdraget för att det har gett en trygghet för de människor Socialdemokraterna i varje fall på pappret säger sig värna om: Anställda inom byggsektorn.

Behovet att kunna renovera och bygga försvinner inte bara för att avdraget nästan halveras. När ROT-avdraget försämras kommer svartjobben att öka varnar Sveriges Byggindustrier. Denna utveckling kommer att drabba de som jobbar inom branschen. Svarta jobb är oreglerade, det finns ingen garanti för betalning, arbetare får inga pensionspoäng och det finns ingen tillsyn av arbetsmiljön.

Tillsammans med regeringens andra jobbförslag, att kapa i RUT-avdraget, dubblera arbetsgivaravgifter och höja inkomstskatter har man skapat ett riktigt kraftfullt recept för ökad arbetslöshet, mer svartjobb, sämre arbetsmiljö och minskade skatteintäkter.