Annie Lööf: Landsbygden lever när företag kan växa

Sveriges välstånd skapas överallt där det finns företag och människor i arbete. Många av dessa finns på landsbygden, och skapar årligen hundratals miljarder i värden. Landsbygden behöver kloka beslut för fler och växande företag, och motbilder till den dystra bild som ofta dominerar i medier.

När Centerpartiet och LRF i dag i riksdagen samlar entreprenörskapsforskare och företagare kommer Centerpartiet att lyfta fram några konkreta förslag för diskussion, reformer som skulle öka tillväxten och bidra till att skapa vår vision om världens mest moderna landsbygd.

1. Tillåt OPS-lösningar för mer infrastruktur Trots att alla talar om att vi behöver bygga ut infrastrukturen vågar nästan ingen att prata om elefanten i rummet: möjligheten att använda privat kapital i så kallad offentlig privat samverkan (OPS), där aktörer som tjänar på bättre infrastruktur också tillåts medfinansiera. Modellen används i våra grannländer och bör användas också här för att kraftigt snabba på utbyggnaden av väg och järnväg i hela landet.

2. Servicegaranti för kortare handläggningstider Många företagare, särskilt på landsbygden, vittnar om långa handläggningstider för att få bygglov, tillstånd eller miljöprövningar utförda. Vi vill att länsstyrelser, kommuner och myndigheter inför en servicegaranti för att korta handläggningstiderna så att företagare kan få snabbare besked.

3. Skapa en dörr in Vi arbetade i flera år fram ”en dörr in”, en digital tjänst för företagens alla uppgiftslämningar till myndigheter. I dag lämnar företagen in 90 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter. Det tar tid och kostar miljarder. Och det påverkar särskilt mindre företag som vill växa där myndighetssverige är långt bort. Med denna digitala tjänst behöver man bara lämna sina uppgifter en gång till ett ställe. Vänsterregeringen ärvde frågan av Centerpartiet. Vi förutsätter att de sjösätter reformen så snart som möjligt.

Detta är några förslag som skulle underlätta för landsbygdens företag och som kan rusta landsbygden för att fortsätta vara en stark tillväxtmotor för Sverige.

Läs hela debattartikeln.