Emil Källström: Vi tittar på crowdfunding och grön skatteväxling

Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström leder arbetsgruppen som ska ta fram förslag på en ny ekonomisk politik inför partistämman i höst. I en stor intervju i Dagens Industri berättar han nu om flera förslag som gruppen tittar på.

Det handlar bland annat om crowdfunding, en starkt växande affärsmodell som lagstiftningen måste vara förberedd på.

"Jag tror att det kan vara ett väldigt kraftfullt sätt för nya och växande företag att finansiera sig framöver. Det vi tittar på är om vi från politiskt håll kan göra något för att kratta manegen för det här. Det som har kommit upp hittills är att vi skulle behöva se över aktiebolagslagen", säger Emil Källström till Dagens Industri.

En annan sak som gruppen tittar närmare på är grön skatteväxling, där man höjer miljöskatter och sänker andra skatter för att skapa fler jobb.

"Jag skulle vilja ta några ytterligare steg när det gäller grön skatteväxling", säger Källström.

Jobbtillväxten är central för gruppen och genomsyrar arbetet med den nya ekonomiska politiken. Emil Källström vill ta fram förslag som gör Sverige så attraktivt att utländska företag vill placera sina forskningsanläggningar och huvudkontor här.

"Här är vi inspirerade av Storbritannien som faktiskt tog ett sådant här grepp och satte upp en handlingsplan med just det uttalade målet att få fler kvalificerade jobb”, säger han till Dagens Industri.

Läs hela intervjun