Michael Arthursson: Tydliga besked inför nästa val

Idag på DN debatt presenterar Alliansens partisekreterare ett antal grunder för det fortsatta Allianssamarbetet under mandatperioden. Centerpartiet har fått gehör för förslaget om en gemensam utvärdering av allianssamarbetet som fördes fram i vår valanalys.

- En gemensam utvärdering av allianssamarbetet, som fördes fram i Centerpartiets valanalys, kommer att genomföras. Vi inleder också arbetet med ett äntringskansli för att förbereda ett maktskifte och ger besked om ett gemensamt valmanifest från Alliansen inför nästa val, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson.

I DN-artikeln redovisar vi också att vi kommer att vara en aktiv opposition. Resultatet är redan tydligt – en nedröstad och en tillbakadragen regeringsproposition och över 70 riksdagsbeslut om tillkännagivanden till regeringen.

- Vi har nu påbörjat en färdplan för Allianssamarbetet under mandatperioden. Vi kommer inte att bli regeringsunderlag för Socialdemokraterna eller bilda regering med Sverigedemokraterna. Alliansen kommer att hedra decemberöverenskommelsen, vara en aktiv opposition och väcka misstroendevotum om det visar sig nödvändigt, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson.

Under 2015 kommer var och ett av Allianspartierna att presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Dessa budgetmotioner kommer understryka att vi är fyra olika partier, men de kommer också tydligt visa att vi står för gemensamma värderingar.
Läs hela debattartikeln här.