Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Stödet ökar för friskolor

Exempelbild

Idag skriver Annie Lööf och Friskolornas Riksförbunds ordförande, Mikaela Valtersson, på Aftonbladets debattsida om hur stödet för friskolor fortsätter att växa.

Det är siffror som Demoskop tagit fram, på uppdrag av Friskolornas Riksförbund som visar att stödet ökar bland allmänheten i stort, idag säger 7 av 10 att privata skolaktörer är bra för att uppnå valfrihet. Samtidigt ökar också andelen som är emot ett förbud mot att driva fristående skolor.

Det som är mest intressant i de nya siffrorna är dock att stödet för fristående skolor är högt även hos regeringspartiernas sympatisörer. Hela 61 procent av de tillfrågade MP-sympatisörerna tycker att privata aktörer är viktiga för valfriheten och endast 6 procent tycker att de inte alls är viktiga. Hos S-sympatisörer är det fler som ser fristående skolor som något positivt än negativt.

Undersökningen presenterades idag vid Friskolornas Riksförbunds årsmöte, där Annie Lööf var en av talarna.

Här kan du läsa hela artikeln.