Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf ger näringsministern tre förslag för företagsklimatet

Annie Lööf ger näringsministern tre förslag för företagsklimatet

Annie Lööf besökte tidigare denna vår Silicon Valley för att inspireras i det förnyelsearbete Centerpartiet genomför inom näringspolitiken. Nu reser även närings- och innovationsminister Mikael Damberg till samma plats för att ta del av ett starkt företagsklimat – trots avsaknad av industrikansler och innovationsråd.

Det kan hända att Mikael Damberg träffar svenska entreprenörer som flyttat till USA och berättar om hur stor skillnad bättre tillgång till kapital, bra regelverk, rätt kompetens och konkurrenskraftigare skatter faktiskt gör. Med anledning av det föreslår Annie Lööf och Centerpartiet tre åtgärder som skulle kunna genomföras redan nu för att stärka det svenska företagsklimatet.

Förbättra beskattningen av personaloptioner. Många företag har i uppstartsfasen inte tillräckligt med kapital för att kunna finansiera ersättningar som är konkurrenskraftiga. Då är det viktigt att det är enkelt och billigt att på andra sätt locka till sig den kompetens som krävs för att få företaget att växa. Alliansen tillsatte en utredning för att förbättra beskattningen av personaloptioner. Centerpartiet vill förändra beskattningen från tjänst till kapital. En sådan förändring skulle skapa möjligheter för många små startups att växa genom att delägarskapet sprids bland de anställda. Gör verklighet av utredningens förslag.

Lyft tankeförbudet hos Entreprenörskapsutredningen. Alliansen tillsatte i fjol en utredning som skulle göra en fullständig genomlysning av vilka hinder som finns för att starta, äga, driva och växa företag. Vänsterregeringen valde nästan omgående att begränsa utredningens uppdrag och ta ifrån dem möjlighet att genomlysa skattefrågorna. Lyft tankeförbudet, Damberg.

Sverige har en strikt arbetsrätt för fasta jobb och en relativt flexibel arbetsrätt för tidsbegränsade och tillfälliga jobb. Det bidrar till tudelningen på arbetsmarknaden. Unga och invandrare, de med svagast ställning på arbetsmarknaden drabbas hårdast. Centerpartiet vill likt näringsministern danska systerparti att regleringarna på arbetsmarknaden görs med en lätt hand genom att kompetens, inte anställningstid, utgör grunden i turordningsreglerna. Vi behöver en modern och rättvis arbetsrätt som hjälper och inte stjälper företag som vill växa.

Annie Lööf skriver mer om detta på Dagens Industris debattsida.