Centerpartiet lokalt

Daniel Bäckström: Stärkt försvarsförmåga i hela landet

Idag offentliggjordes att regeringen mött de krav som Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ställt i försvarsförhandlingarna. Försvarsanslagen höjs nu från regeringens föreslagna 6 miljarder till, av C, M och KD föreslagna, 10 miljarder. Genom detta kan vi nu stärka den svenska försvarsförmågan.

- Det försämrade omvärldsläget kräver ökad försvarsförmåga. Det är bra för Sverige och försvaret att vi nu har fått en bred och långsiktig överenskommelse som skjuter till ordentligt med resurser. Nu tar vi gemensamt de första stegen för att långsiktigt stärka den svenska försvarsförmågan, säger Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiska talesperson.

I överenskommelsen ingår bland annat vinterförmågan säkerställs och att det inte kommer ske några förbandsnedläggningar.

- För oss har det varit viktigt at vi säkerställer en ökad försvarsförmåga i hela landet vilket vi med denna överenskommelse nu kan göra, säger Daniel Bäckström.

I överenskommelsen slås även fast att en utredning ska tillsättas för att se över konsekvenserna av olika former av samarbeten och medlemskap. En fråga som Centerpartiet drivit under en längre tid.

- Vår säkerhet och trygghet byggs tillsammans med andra. För att förstärka detta har vi fått på plats en utredning som bland annat ska analysera konsekvenserna av ett Nato-medlemskap, säger Daniel Bäckström.