Centerpartiet lokalt

Annie Lööf och Rickard Nordin: Om dagens besked från Vattenfall

Centerpartiet välkomnar dagens besked från Vattenfall om att tidigarelägga driftsstoppet av Ringhals 1 och 2.

- Vattenfalls besked att man vill stänga Ringhals 1 och 2 ett par år tidigare är välkommet. Men det understryker att vi måste skapa ännu större möjligheter för det förnybara att växa. Jag ser därför med stor oro på att regeringen vill införa en särskild förnybarhetsskatt på bland annat el från solceller, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

För Centerpartiet är målet ett samhälle som, inom en generation, är helt fritt från kärnkraft och istället drivs helt med förnybar energi. Vi vill se ett långsiktigt hållbart energisystem. Sedan Alliansen slöt den unika energiöverenskommelsen har vi sett hur det förnybara har växt kraftigt. Att Vattenfall nu stänger kärnkraftsreaktorer i förtid är ytterligare en effekt av de medvetna satsningarna för mer förnybar energi.

- Tack vare Centerpartiet har vi i och med elcertifikatsystemet och Alliansens energi- och klimatöverenskommelse fått en stabil bottenplatta att stå på för den förnybara energin, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

- De senaste årens kraftiga ökning av förnybar energi gör nu kärnkraften allt mer olönsam. För att nå fortsatt framgång gäller det dock att vi inte tappar bort tillväxtfaktorn i miljöpolitiken, fortsätter Rickard Nordin.

- För Centerpartiet är det en självklarhet att fortsätta med en långsiktig och företagarvänlig politik för ännu mer förnybar energi. Därför är det mycket allvarligt att se hur regeringen nu inför skatt på förnybar el. Det är helt fel väg att gå om vi ska nå ett samhälle med 100 procent förnybar energi, avslutar Rickard Nordin.

Det var 2009 som Alliansens fyra partier slöt en unik överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. Överenskommelsen förenar ekologisk hållbarhet med ett minskat beroende av så kallade storskaliga energikällor som vattenkraft och kärnkraft. Överenskommelsen slår fast ökade satsningar på förnybar energi, för att utveckla ett tredje ben för den svenska elproduktionen, samtidigt som den innebar ett slopat förbud mot ny kärnkraft. Dock var Överenskommelsen var tydlig med att kärnkraften ska bära sina egna kostnader

Ett halvt decennium efter att energiöverenskommelsen slöts kan vi nu se resultatet – det förnybara växer så det knakar. Sedan 2006 har elen från biobränslen ökat med femtio procent och elen från vindkraften har tiofaldigats. Det innebär att eftersom Sverige idag har 51 procent förnybar energikonsumtion har vi redan nått målet som skulle nås först 2020.