Annie Lööf om C-budgeten: lärlingsråd, jobbfixarpeng och förändrad LAS

I dag medverkar Annie Lööf i Ekot, där hon presenterar några av förslagen i Centerpartiets kommande budgetmotion.

Det handlar bland annat om att satsa på 50 miljoner på lärlingsråd, ett samarbete mellan handelskamrar och skolor runtom i landet. Satsningen ska skapa mer intresse för att anställa lärlingar, genom att ge företagen mer makt över innehållet i lärlingsutbildningen.

- Vi ser stora möjligheter att samarbeta med de regionala handelskamrarna för att få lokalt anpassade lärlingsråd runtom i landet. Vi vill behålla lärlingsersättningen som är en stimulans till företagen, och dessutom tror vi att fler företag blir intresserade när man får påverka innehållet och själva utbildningsverksamheten, säger Annie Lööf till Ekot.

Centerpartiet anser att fler vägar där utbildning kombineras med praktik måste öppnas upp. Särskilt som Sverige i dag är ett av de länder i EU som redan har minst antal enkla jobb.

I Centerpartiets budgetmotion ingår också en jobbfixarpeng, som ska följa med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer. Jobbfixarpengen ska vara prestationsbaserad och betalas ut till arbetsförmedlaren framför allt när den kan visa att personen fått ett varaktigt jobb.
Arbetsförmedlingen ska på sikt sluta förmedla jobb och ägna sig åt andra uppgifter.

- Tittar man på hur den statliga arbetsförmedlingen har fungerat i Holland eller Australien har man lagt ut den förmedlande uppgiften på andra aktörer. Den statliga arbetsförmedlingen har varit upphandlare och kontrollant till exempel, man har inte blandat ihop de uppgifterna. Det har lett till bättre matchning, fler i arbete och lägre arbetslöshet, säger Annie Lööf.

I den kommande budgetmotionen finns även förslag om förändrade turordningsregler, där kompetens går före antal anställningsår, kombinerat med högre a-kassa de tre första månaderna.

Lyssna på inslaget i Ekot