Centerpartiet lokalt

Annie Lööf i SVT:s "Partiledaren": Ny jobbpakt med småföretagen

I kväll medverkade Annie Lööf i "Partiledaren" i SVT2, där hon intervjuades om Centerpartiets politik, inriktning och värderingar. I programmet berättade hon om en satsning i Centerpartiets kommande vårbudgetmotion.

Det handlar om de så kallade YA-jobben, alltså lärlingsjobb, som ger unga möjlighet att jobba som lärlingar och samtidigt utbilda sig. Reformen var ett steg i rätt riktning, men har inte skapat tillräckligt många nya jobb. Centerpartiet anser därför att lärlingsjobben måste byggas ut.

I dag är det väldigt många småföretag som inte kan anställa lärlingar, eftersom det krävs kollektivavtal. Kravet på kollektivavtal måste slopas, så att fler kan ta del av möjligheten. Det handlar om att skapa en ny jobbpakt med småföretagen.

- 60 procent av småföretagen, ungefär 180 000 företag, har inte kollektivavtal. De utesluts i dag från lärlingsjobben. Centerpartiets svar är att bredda reformen, så att de som skapar jobben är med på tåget, säger Annie Lööf.

Många arbetssökande är dessutom exkluderade, eftersom lärlingsjobben endast riktar sig till personer mellan 15 och 24 år. Centerpartiet vill därför bredda lärlingsjobben även på denna punkt.
- Vi vill att också långtidsarbetslösa och nyanlända som är över 24 år ska kunna få ett lärlingsjobb, säger Annie Lööf i "Partiledaren".

De nya lärlingsjobben ska rikta till hela arbetsmarknaden. Privata som offentliga arbetsgivare ska behandlas lika, men småföretagen ska prioriteras. Dessutom vill Centerpartiet stärka utbildningsdelen. Den ska kunna äga rum på arbetsplatsen, till exempel som en yrkesutbildning på gymnasial nivå.