Centerpartiet lokalt

Annie Lööf och Fredrick Federley: Så vill vi möta EU:s utmaningar

I dag, på Europadagen, skriver Annie Lööf och Fredrick Federley på Aftonbladets debattsida om vilka utmaningar som EU står inför och hur Centerpartiet vill möta dem.

En viktig punkt på EU:s agenda, nu och framöver, är klimatutmaningen.

"Vi förväntar oss, och vill vara en del av, ett tydligt europeiskt ledarskap i frågor gällande miljö och klimat. I år är det COP21, det stora klimatmötet i Paris och här vill vi se hur EU utifrån de gemensamma målsättningar som satts upp driver på för att vi ska få till internationella avtal och bindande lagstiftning", skriver Annie Lööf och Fredrick Federley i Aftonbladet.

En annan stor och viktig fråga för EU är omvärldsutmaningen, som handlar om hur unionen ska förhålla sig till det som sker i andra delar av världen.

"EU behöver samordna insatser för att öka stabiliteten i vårt närområde, vi behöver inta en tydligare hållning gentemot Ryssland och få till ett gemensamt och generöst asylsystem", skriver Lööf och Federley.

Läs debattartikeln i Aftonbladet