Centerpartiet lokalt

Fredrick Federley: Stärkt djurskydd i Europa

En av de viktigaste valfrågorna för Centerpartiet inför valet till Europaparlamentet var att stärka djurskyddet i Europa och att minska användandet av antibiotika.

En överanvändning av antibiotika leder till antibiotiakressistens vilket kostar tiotusentals människor livet årligen. Nu närmar sig Europaparlamentet en lösning. En majoritet i EU-parlamentet och bland medlemsländernas regeringar står bakom det som ska bli EU:s första djurhälsolag.

- Det finns en djup oro för utvecklingen av antibiotikaresistens. För två år sedan var motståndet fortfarande starkt, men nu har det skett ett mentalt skifte, sager Fredrick Federley, Europaparlamentariker för Centerpartiet

Fredrick Federley förhandlar om ett antal EU-lagar som ska kopplas till de nya principerna rörande djurhälsa gällande bland annat läkemedel i djurfoder och veterinärers befogenheter.

– Antibiotika ska till exempel inte få användas förebyggande, utan enbart för att bekämpa sjukdom. Om en enda gris är sjuk är det den som ska behandlas, inte hela besättningen – vilket sker på många håll i dag.

Centerpartiet har under lång tid varit pådrivande I dessa frågor, redan tidigare jordbruksministern och Europaparlamentarikern Karl-Erik Olsson drev frågan och att EU nu närmar sig en lösning beskriver Fredrick Federley som en seger.

- Det vi har talat om i 20 år kan vi snart leverera.

Läs hela artikeln i DN.