Fredrick Federley: Så kan vi förebygga tiggeri

På en pressträff i dag presenterar Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley förslag för att förebygga tiggeri. Centerpartiet har bett EU-kommissionen att se över reglerna för EU:s socialfond, för att pengarna ska gå direkt till olika hjälporganisationer som verkar i Rumänien och Bulgarien, i stället för att staterna ska hantera pengarna.

– Eftersom Rumänien och Bulgarien inte använder sig av de medel som finns i socialfonden för att hjälpa de fattigaste så fråntar vi dem den rättigheten och ger istället den möjligheten till civilsamhället, Röda Korset och andra aktörer, säger Fredrick Federley till SVT.
Enbart för Rumänien handlar det om cirka 25 miljarder kronor. Dessa pengar bör användas för att hjälpa fattiga och utsatta, så att de slipper åka till Sverige för att tigga.

– På ren svenska så bryr sig inte Rumänien och Bulgarien om de mest utsatta, framförallt romer och andra etniska minoriteter, säger Federley.

Se inslaget i SVT