När datorer tar gamla jobb behöver entreprenörer förutsättningar att skapa nya

En av våra viktigaste frågor är hur nya jobb ska skapas och komma människor till del när många industri- och tjänstejobb automatiseras, samtidigt som globaliseringen gör det möjligt att minska kostnaderna genom att lägga jobb i länder med lägre löner. Frågan diskuterades i dag på tankesmedjan Fores mellan Annie Lööf, Thomas Carlén på LO, Susanne Spector på Svenskt Näringsliv och Johan Eklund på Entreprenörskapsforum.

Annie Lööf poängterade under seminariet att varje person som kan jobba kan tillföra värde, och varje person som förlorar jobbet på grund av automatisering kan bidra i ett nytt jobb. Den stora utmaningen är att ge möjligheter för människor att ställa om från ett gammalt jobb till ett nytt.

Under seminariet lyfte Annie Lööf fram ett antal punkter som skulle underlätta omställningen och framväxten av nya jobb. För det första måste politiker ta till sig att om människor görs för dyra att anställa kommer allt fler jobb att slås ut och ersättas av automatisering:

- Det är bra om automatiseringen leder till att vi kan producera billigare och effektivare. Men det är inte bra om vi automatiserar därför att vi har lagt så höga skatter på arbete att ett jobb som skulle kunna utförts bättre av en människa utförs sämre av IT eller en maskin, eftersom skatterna gjort människan för dyr.

Politiken måste också underlätta för entreprenörerna som skapar de nya jobben underströk Annie Lööf, som vill avskaffa ”nördskatten” på små entreprenörsdrivna företag som ofta inte kan erbjuda konkurrenskraftiga löner, och därför istället erbjuder delägarskap. Trots att delägarskap är ett ekonomiskt risktagande beskattas det i dag mycket hårt, vilket driver entreprenörer utomlands.

Annie Lööf lyfte också fram de branscher där ingen maskin i världen kan ersätta en människa. Turismnäringen som i dag anställer fler än hela fordonsindustrin är ett exempel på en av flera ”människonära” branscher där nya jobb behöver skapas. Hon höjde därför ett varnande finger för att göra unga - som ofta får sina första jobb i dessa branscher - för dyra för att anställa.