Centerpartiet lokalt

Fem punkter för en giftfri vardag

Idag skriver Annie Lööf tillsammans med Naturskyddsföreningens ordförande, Johanna Sandahl, på DN Debatt och föreslår där fem åtgärder för en giftfri vardag.

Kroppen styrs av hormoner. Vi har hormonsystem som vi är beroende av för vårt välbefinnande, för att ämnesomsättningen ska fungera, för möjligheten att kunna få barn. När vi utsätts för olika kemikalier som stör hormonernas funktion kan det därför få stora negativa konsekvenser för oss människor.

Under förra mandatperioden togs flera initiativ med handlingsplan för giftfri vardag samt utredningar kring bland annat utfasning av bisfenol A och införande av en kemikalieskatt. Den nuvarande regeringen har fortsatt flera av initiativen men arbetet framåt, det har avstannat.

Därför föreslår Centerpartiet fem åtgärder:

  • Skadliga kemikalier ska bära sina miljökostnader. Införandet av en träffsäker kemikalieskatt skulle vara viktigt verktyg i arbetet för att fasa ut och ersätta skadliga kemikalier.
  • Förbjud det hormonstörande ämnet bisfenol A i fler produkter. En statlig utredning lämnade i januari förslag om hur detta kan genomföras. Utredningens förslag måste tas vidare, i första steg genom att den remitteras, och lagstiftning tas fram för att förbudet sedan ska kunna träda i kraft. Parallellt med detta bör Kemikalieinspektionen ges i uppdrag att titta på hur man kan reglera fler produktgrupper samt fler bisfenoler i vardagsprodukter.
  • Skärp EU:s kemikalielagstiftning. Sverige bör vara mer pådrivande för att EU-kommissionen ska fastställa kriterier för hormonstörande ämnen så snart som möjligt.
  • Gå före och inför nationella förbud. När det gäller ämnen som vi redan i dag vet har påverkan på vårt hormonsystem måste vi kunna gå före EU och förbjuda nationellt.
  • Inför upphandlingsstöd för en giftfri vardag. Många kommunala förskolor har påbörjat eller finns i en kommun som har beslutat att påbörja ett arbete för en giftfri vardag, men drygt hälften av förskolorna finns i kommuner som inte kommit igång med arbetet. Därför vill vi se förslag från regeringen gällande upphandlingsstöd och innehållsdeklaration för en giftfri vardag.

Läs mer om förslagen på DN Debatt.