Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf i partiledardebatten: Fyra av fem jobb skapas i de små företagen

Annie Lööf i partiledardebatten: Fyra av fem jobb skapas i de små företagen

När Annie Lööf höll sitt anförande i riksdagens partiledardebatt i dag tog hon upp en stor skiljelinje mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna, nämligen frågan om det är staten eller småföretagen som skapar de nya jobben. Centerpartiets svar på den frågan är småföretagen.

- Vi kommer därför aldrig att höja skatten på jobb och företag. Det skulle äventyra både framväxten av nya jobb, öka klyftorna i samhället och hota finansieringen av välfärden. Fyra av fem jobb skapas i de små företagen. Ändå är regeringens svar på hur jobben ska växa fram en industrikansler i Rosenbad, en svällande arbetsmarknadspolitik och praktikplatser, sade Annie Lööf.

Hon tog även upp miljöfrågorna, där Miljöpartiet i valrörelsen höll ett extremt högt tonläge.

- De glömde dock berätta att skatten på förnybart skulle höjas. Att den solrevolution som pågår för fullt runtom i landet skulle hejdas av högre skatt. För Miljöpartiet blev makten viktigare än miljön. Sifferbingon i EU-nämnden och en kolbit som glömdes på trappan utanför Rosenbad talar sitt tydliga språk. Grön politik har bytts mot mörkröda skattehöjningar, sade Annie Lööf i partiledardebatten.

Även regeringens landsbygdsfientliga politik lyftes fram när Centerledaren höll sitt anförande.

- Sänkningen av ROT-avdraget hamnar i fickorna på byggherrarna i storstäderna. Bensinskatt, aviserad kilometerskatt och högre arbetsgivaravgifter, det är alla välriktade slag mot just de småföretag som är landsbygdens ryggrad. Det slår inte minst mot svenska mjölkbönder vars situation redan nu är pressad, sade Annie Lööf.