Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Kristina Yngwe: Dessa frågor vill jag driva i miljö- och klimatpolitiken

Kristina Yngwe: Dessa frågor vill jag driva i miljö- och klimatpolitiken

I dag inleds Miljöpartiets kongress i Örebro. Det uppmärksammas av Kristina Yngwe, nybliven vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, som i en debattartikel i Expressen konstaterar att Miljöpartiet efter valet visade sig vara allt annat än gröna.

- Sedan valet har bakslagen på miljöområdet avlöst varandra. Först skulle de avveckla kolgruvorna i Tyskland, sedan var det plötsligt inte längre aktuellt. I valrörelsen pratade de sig varma för förnybar energi, men nu planerar man att beskatta densamma. Och den gröna skatteväxling som MP brukar hylla har vi inte sett röken av efter valet, skriver Yngwe.

I samma artikel berättar hon också vilka frågor hon tänker driva som Alliansens främsta företrädare i utskottet. Klimatfrågan har högsta prioritet.

- Vid klimatkonferensen i Paris i december måste världens länder enas om ett bindande avtal. Där kommer Centerpartiet noggrant bevaka att regeringen driver på hårt i förhandlingarna. En oenig regering eller ett miljöparti som sviker sin hjärtefråga får inte bli ett hinder för Sveriges möjligheter att påverka, skriver Yngwe.

För att ta ansvar i klimatfrågan på hemmaplan kommer Kristina Yngwe fokusera på transportsektorn.
- Transporterna står för en tredjedel av Sveriges co2-utsläpp. Alliansen har tidigare föreslagit ett bonus/malus-system, där den som köper en miljöfarlig bil får bekosta lägre skatt för den som väljer en miljöbil. I Centerpartiets vårbudget bygger vi vidare på det med en premie på miljövänliga lastbilar, skriver Kristina Yngwe.

Ett annat fokus för Yngwe kommer vara en giftfri vardag.

- Centerpartiet vill ha giftfria skolor och förskolor. Vi vill gå i bräschen för utvecklingen av grön kemi och produkter som är fria från hormonstörande ämnen. Det behövs en grön skatteväxling, med höjd skatt på kemikalier och sänkt skatt på arbete och företagande. Därtill vill vi införa producentansvar för textilier för att fasa in giftfria kläder i butikerna, skriver hon.
Läs artikeln i Expressen