Centerpartiet lokalt

Centerpartiet lyfte jobb och miljö i årets sista budgetdebatt

I riksdagsårets sista ekonomiska debatt blev skillnaderna mellan de politiska alternativen tydliga. Emil Källström förde, som ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiets talan i debatten. I sitt anförande lyfte Emil Centerpartiets syn på vad som behövs framåt för att förändra Sverige till det bättre. Det handlar om reformer för bättre villkor för små företag i hela landet och resultat för miljön. Reformer som stärker jobbskaparna och som ökar såväl framtidstron som öppenheten i Sverige.

- Hela landet ska växa. Sveriges alla delar ska vara med på tillväxttåget. Det är så vi håller ihop vårt land och skapar möjligheter för en bättre växtkraft för svenskt företagande och den svenska arbetsmarknaden, sa Emil Källström i sitt anförande i debatten.

Emil Källström lyfte även den tydliga skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiet i synen på grön skatteväxling.

- Centerpartiet och Miljöpartiet var länge allierade i vår syn på grön skatteväxling. Tyvärr har miljöpartiet bytt fot. Visserligen höjs en och annan miljöskatt i regeringens budget. Detta överskuggas ju dock totalt av de stora skattehöjningarna på jobb och företagande. En röst på miljöpartiet visade sig vara en röst för en röd skattehöjning, sa Emil Källström i debatten.

- När Miljöpartiet sviker står Centerpartiet fast. Vi presenterar skarpa miljöreformer för en giftfri vardag och en miljövänlig fordonsflotta, såväl på personbilssidan som för de tunga transporterna genom en miljölastbils- och mijlöbusspremie. Samtidigt som vi fortsätter sänka kostnaderna för jobbskaparna, fortsatte Emil Källström i debatten.

Även Sveriges fortsatta öppenhet mot omvärlden var en fråga som Emil Källström lyfte i debatten.
- Sveriges resa från fattigdom till välstånd var helt beroende av att vi tog position som ett öppet land. Intern öppenhet som innebar rivna monopol, avregleringar och lika chanser för alla såväl som öppenhet mot omvärlden med fri handel och rörlighet över gränserna var och är avgörande, påpekade Källström i sitt anförande.

Här kan du läsa mer om Centerpartiets vårmotion – vägval för jobb och mijlö.