Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Moracentern och Vasaloppets vd: Stoppa nedläggningen av lokala skattekontor

Moracentern och Vasaloppets vd: Stoppa nedläggningen av lokala skattekontor

Skatteverkets nedläggning av kontor har tillfälligt pausats i väntan på Statskontorets utredning. Dock gäller inte det för kontoren i Mora och Åmål.

Därför kritiserar Anna Hed, kommunstyrelsen ordförande i Mora, och Anders Selling, VD Vasaloppet, regeringen för att se mellan fingrarna.

Enbart det hotade kontoret i Mora täcker 15 924 arbetsställen och 70 000 medborgare.
En eventuell nedläggning skadar verksamheter i ett av norra Europas största friluftsområden med starka varumärken i fjällvärlden - Sälen och Idre. Med det som bakgrund har Anna Hed och Anders Selling skrivit till regeringen och Skatteverket. Uppmaningen är att invänta den utredning som nu görs av Statskontoret och tillfälligt stoppa flytten.

Här kan du läsa hela inlägget