Centerpartiet lokalt

Klum förhoppningsfull inför detta klimatets ödesår

Idag tisdag bjöd Centerpartiet in till ett seminarium där Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, pratade med naturfotografen Mattias Klum om miljö, klimat och Östersjön. Samtalet leddes av Centerpartiets partisekreterare Mikael Artursson och lockade stor publik.

Mattias Klum har arbetat som naturfotograf sedan 1985. Redan tidigt såg han de avtryck som vi lämnar efter vårt resande och engagerade sig i miljö- och klimatfrågor. Han menar att en förutsättning för god mänsklig framgång på lång sikt är att vi vårdar världens natur.

– Kultur, musik, bild och film kan bygga en bro mellan hjärna och hjärta, mellan vad vi vet och hur vi agerar, sa Klum.

Kristina Yngwe bekräftade att det Mattias gör när han skapar ett engagemang är väldigt viktigt, då politiken ofta handlar om procentsiffror. Hon berättade även att hon har goda förhoppningar om att det kommande klimatmötet i Paris ska bli framgångsrikt.

Även Mattias Klum känner förhoppning inför klimatmötet eftersom dialogen mellan USA och Kina aldrig har varit så bra som nu, vilket bådar gott inför detta ödesår för klimatet. Därefter övergick samtalet till att handla om Östersjön och vårt närområde.

– Östersjön är otroligt vacker, men en tredjedel av Östersjöns botten är död, vilket är ett stort misslyckande. Vi måste bromsa utsläppen av fosfor och kväve och utsläppen från stora kryssningsfartyg, sa Klum.

– Det är svårt att inte känna engagemang när man ser hur illa det är ställt. Läkemedel i vattnet är till exempel en fråga vi politiker vi måste ta tag i, genom bättre reningssystem. För att vi ska lyckas är det väldigt viktigt med samverkan mellan länder, replikerade Kristina Yngwe.

Mattias Klum poängterade därefter att vi ska vara stolta över vad vi i Sverige gjort för att rena Östersjön, eftersom det finns så mycket att kämpa för. Mirakel att njuta av och vara rädd om. Han menar att politiken gör mycket idag, men att den kan göra mer och att det kräver ett kontinuerligt engagemang.

– En av de viktigaste uppgifterna för Sverige är att visa att det går att kombinera klimatarbete med ekonomisk tillväxt. Jag har de senaste veckorna varit ute på flera stora företag och de vill ha tydliga och långsiktiga mål att förhålla sig till. Det krävs också bra förutsättningar för småföretagare att vara innovativa, så att de kan bidra till en bättre värld, sa Kristina Yngwe.