Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Martin Ådahl och Kristina Yngwe till MP: Vad hände med miljöpolitiken?

Martin Ådahl och Kristina Yngwe till MP: Vad hände med miljöpolitiken?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter Martin Ådahl, Centerpartiets chefekonom, och Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet för Centerpartiet, varför Miljöpartiets miljöpolitik lyser med sin frånvaro. De tar upp följande punkter:

  •  Höjd skatt på biobränslen. Sverige har länge fört en dragkamp med EU-kommissionen för att slippa höjd skatt på biobränslen, eftersom kommissionen orimligt hävdat att biobränslen ”överkompenserats” jämfört med fossila bränslen. Bara ett halvår efter att vi fått en ny regering meddelade finansminister Magdalena Andersson att man förlorat kampen. Skatten på etanol höjs med en krona per liter. Det är helt fel att biobränslen, som tar upp den koldioxid ur atmosfären de sedan släpper ut, nu ska betala klimatskatter. Miljöpartiet har varit tysta i debatten.
  • Skatt på solkraft och vindkraft för eget bruk.Småskalig solkraft och vindkraft för eget bruk har skattebefriats under Alliansen, där vi just börjat se en snabb utveckling där bland annat bostadsrättsföreningar och sjukhus har satt upp solpaneler för sin elförsörjning. Men i ett avtal om elcertifikaten med Norge förhandlade Sverige bort den svenska skattebefrielsen på sol- och vindkraft. Efter kritiken kom i fredags en första reträtt från solskatten, som begränsas, men regeringen borde tvärtom utöka skattebefrielsen.
  • Saboterad skatteväxling.Hela idén om grön skatteväxling, som MP tidigare stod för, har förstörts av den nya regeringen. Skatteväxling innebär att sänka skatten på sådant som är bra, som arbete, och finansiera det med höjd skatt på dåliga saker, som utsläpp. Jobben gynnas, miljön gynnas, och skattesystemet blir mer effektivt. Alliansen sänkte skatten på arbete och höjde skattetrycket på miljö. Tyvärr står den nya regeringen istället för ett historiskt trendbrott. De höjer skatten sex gånger mer på arbete än på miljö. C har tvärtom i veckan lagt ett förslag om en grön skatteväxling på 4,1 miljarder kronor.
  • Bonus-malus i långbänk.Vi har länge kämpat för att pressa ned utsläppen från biltrafiken, som är en av Sveriges svagaste sidor som miljöföredöme. Efter en mycket omfattande utredning om fossilbränsle i fordonsflottan var Alliansen äntligen redo att införa ett system med bonusar för att köpa av miljöbilar finansierat med avgifter på bilar med mest utsläpp – så kallat bonus-malus. Det dröjde åtta månader innan regeringen tillsatte en ny utredning.
  • EU:s utsläppshandel. Den fungerar så att EU bestämmer den gemensamma mängden utsläpp, som ska minska år för år. Denna mängd får sedan köpas på auktion av företag som vil släppa ut och vi får då ett pris på koldioxid som ekonomin kan anpassa sig till. Tyvärr var EU inte ambitiösa nog med att minska utsläppen; företagen minskade sina utsläpp mycket snabbare än beräknat och det skapades ett stort överskott av utsläpp att köpa. Priset på utsläpp rasade och gick mot noll. I det läget organiserade ett antal länder, med Sverige i spetsen, en räddningsaktion där man la undan nästan en miljard ton utsläpp. Priset har nu hämtat sig något. Men kampen fortsätter och tyvärr har regeringen tappat initiativet och inte lagt några förslag på att ta undan utsläppsrätter.

Läs debattartikeln här
Läs mer om Centerpartiets förslag till en grön skatteväxling