Centerpartiet lokalt

Per Åsling kräver Skatteverket på svar om nedläggningar

Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling, som är ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Skatteverkets insynsråd, har idag skickat in en begäran till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Åsling begär att generaldirektören kallar till ett extra insynsråd om nedläggningen av landsortskontor.

- Det borde inte vara några konstigheter att lägga fram underlaget och förklara hur man tänkt. Skattebetalarna bör ha rätt att få insyn i hur myndigheter arbetar, tar sina beslut och fullfölja de uppdrag regeringen ger dem, säger Per Åsling.

Per Åsling har vid två tidigare tillfällen kallat Ingemar Hansson till skatteutskottet. Bakgrunden är att Skatteverket är på väg att avveckla 11 regionala landsortskontor – trots flera politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering.

- Den information vi fått ta del av så här långt håller inte. Jag kan inte se hur man uppnår decentralisering genom att centralisera till större orter och det är en anständighetsfråga att förklara det, avslutar Åsling.

Åslings begäran har idag uppmärksammats av flera tidningar och han har även medverkat i radiointervjuer.

Läs mer om Åslings begäran på SVT nyheter