Eskil Erlandsson: Regeringens politik förvärrar mjölkkrisen

Eskil Erlandsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, skriver i Expressen hur regeringens politik förvärrar mjölkböndernas redan utsatta situation. Hans budskap är tydligt - landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste presentera konkreta åtgärder för att börja vända krisen, helst redan nu, senast i höstbudgeten.

LRF har nyligen presenterat statistik som visar att fem mjölkbönder måste lägga ned sin verksamhet varje vecka i Sverige. Enligt samma underlag kommer inga svenska mjölkbönder finnas kvar år 2050. Så allvarlig är mjölkkrisen, som eskalerade för cirka ett år sedan när Ryssland införde importstopp på mjölk från EU.

”I det läge som råder måste vi politiker göra allt som står i vår makt för att dessa tusentals småföretagare ska kunna fortsätta leverera svenska mejeriprodukter till de svenska köksborden. Det är mot den bakgrunden helt obegripligt att den rödgröna regeringen väljer att lägga fram en politik som motarbetar våra mjölkbönder”, konstaterar Erlandsson.

Följande åtgärder slår hårt mot mjölkbönderna:

  • Arbetsgivaravgiften för unga höjdes den 1 augusti från drygt 15 procent till över 25 procent. Nästa år höjs avgiften igen, till 31 procent. Det blir därmed mer än dubbelt så dyrt att anställa unga människor. Kostnaderna för en lantbrukare att ha en ung anställd stiger med i genomsnitt 13 procent med den rödgröna regeringens politik.
  • Skatten på bekämpningsmedel har höjts.
  • Regeringen vill göra fler djurskyddskontroller, som ska betalas av bönderna själva genom en djurskyddsavgift.

Den enda gången de lyckades presentera något konstruktivt var när pengar från landsbygdsprogrammet frigjordes och kunde komma bönderna till del. De glömde dock att berätta att programmet förhandlades fram av Alliansregeringen.

”Centerpartiet har flera förslag som kan förverkligas direkt för att bromsa den akuta kris som råder. Förutom att stoppa de planerade skattehöjningarna och dra tillbaka dem som redan införts vill vi bland annat stärka kapitaltillgången för lantbrukare, införa ursprungsmärkning på alla mejeriprodukter, tillsätta en regelförenklingskommission, återuppta satsningen på Matlandet Sverige och öka kraven på djurskydd i EU så att svenska bönder kan konkurrera på lika villkor. De svenska mjölkbönderna har inte längre råd att vänta på långa beslutsprocesser, samtidigt som de tyngs ned av höjda skatter och avgifter”, avslutar Erlandsson.

Läs hela artikeln i Expressen
Läs Matilda Ernkrans (S) replik 
Läs Eskil Erlandssons slutreplik