Erlandsson: Nya förslag för att rädda mjölkbönderna

Idag medverkar Eskil Erlandsson i Ekot, där han presenterar nya förslag för att rädda våra svenska mjölkbönder. Under hela 2015 har mjölkbönderna varit hårt pressade ekonomiskt och situationen har stadigt försämrats till en nu akut situation.

– Vi måste omedelbart hitta lösningar till den akuta krisen. Lösningar som ger ökade intäkter för de svenska mjölkbönderna här och nu. Reformer behövs på lång sikt, men om vi inte agerar nu spelar dessa ingen roll för då har stora delar av den svenska mjölkproduktionen redan tvingats lägga ner, säger Eskil Erlandsson.

Vi föreslår följande åtgärder: 

  • Sverige bör agera för att i denna akuta situation tillfälligt höja EU:s interventionspris. Konkret innebär det att EU erbjuder ett ”bottenpris” på skummjölkspulver och smör – vilket driver upp marknadspriserna. Det kan ge en snabb effekt och underlätta den akuta krisen.
  • Sverige bör i EU driva på för att gårdsstödet kan betalas ut tidigare. Dessutom måste man se till att de svenska myndigheterna har resurserna och prioritera att stöden betalas ut.
  • Gå inte med på lättnader i sanktioner för de mjölkproducenter som producerat mer än sin kvot, innan dessa avskaffades – det ska inte löna sig att inte följa det gemensamma regelverket.

Beslut om åtgärder kan tas snart, redan på det extrainsatta ministerrådet i Bryssel den 7 september

. – Då måste Sverige antingen driva dessa frågor eller stödja förslagen om någon annan för upp dem på agendan, säger Erlandsson.

– Systemet med interventioner är inte sunt och i förlängningen vill vi att det avskaffas helt. Det är inte politikens uppgift att ingripa på detta sätt, men vi befinner oss i en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder. Vi måste helt enkelt ta till akuta åtgärder för att lösa den akuta krisen, säger Erlandsson, och fortsätter:

– Vi ser ett stort behov av långsiktiga reformer för att stärka böndernas konkurrenskraft. Exempelvis genom regelförenklingar, lägre kostnader för att anställa och sänkta kostnader för byggnader – dessvärre räcker inte det så som läget ser ut nu.

Lyssna på Ekots inslag med Erlandsson

Centerpartiet presenterade redan i februari ett tiopunktsförslag för att stärka böndernas situation och har efter det tagit fram flera förslag på reformer för att gynna svensk jordbruksnäring.

Vi vill bland annat: 

  • Stoppa destruktiva kostnadshöjningar. Att höja arbetsgivaravgifterna för unga och planera för skatter på både handelsgödsel och körda kilometrar förvärrar krisen och slår hårt mot bönderna.
  • Fortsätta sänka kostnaderna för arbete, bland annat genom att ta bort arbetsgivaravgiften för den förste anställda under två år.
  • Behålla visstidsanställningarna, de är helt nödvändiga för att jordbruket ska kunna få tillgång till den arbetskraft man behöver.
  • Minska regelkrånglet.
  • Ursprungsmärka alla mejeriprodukter. Intresset för att köpa svenska matprodukter har aldrig varit så stort som nu. Men för att du som konsument ska kunna göra detta måste märkningen vara tydlig i mataffären.

Läs Centerpartiets tio punkter för att stärka bönderna