Yngwe: Ge mjölkbönderna uppskov på skatten

Med anledning av den djupa kris som svenska mjölkbönder befinner sig i just nu presenterar Centerpartiet och Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet, ett förslag som skulle kunna hjälpa mjölkbönderna redan i dag. Förslaget innebär att Sveriges mjölkbönder får skjuta upp inbetalningen av två månaders preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i ett år.

– Det är ett akut läge nu för landets mjölkbönder och vi måste verkligen vända på alla stenar för att hitta lösningar. Detta är ett förslag som underlättar den likviditetskris som vi nu ser bland landets mjölkbönder, säger Kristina Yngwe.

Alliansregeringen genomförde en sådan här krisinsats med gott resultat i samband med finanskrisen 2009. Eftersom det redan är beprövat kommer detta förslag att snabbt kunna genomföras på nytt.
I den extrema situation som vi befinner oss i måste vi ta till extraordinära åtgärder för att rädda våra svenska mjölkbönder. Igår presenterade vi tre förslag på hur Sverige med EU:s hjälp kan driva upp marknadspriset på mjölk och på så sätt omgående förbättra mjölkböndernas ekonomiska situation.

– Vi har i dagarna presenterat några förslag som kan lösa de akuta problem som svenska mjölkbönderna befinner sig i idag. Detta är kortsiktiga lösningar. Vi behöver också få på plats tydliga långsiktiga reformer för att stärka konkurrenskraften för det svenska lantbruket. Därför måste bland annat kostnaderna sänkas och reglerna förenklas så att de inte onödigt bidrar till extrakostnader för våra lantbrukare, menar Kristina Yngwe.

Läs mer om förslaget i Aftonbladet