Centerpartiet lokalt

Yngwe & Federley: Minska användningen av antibiotika

Överanvändningen av antibiotika är en av vår tids stora ödesfrågor. Bara i Europa står antibiotikaresistensen för 25 000 dödsfall och kostar cirka 13 miljarder kronor per år, enligt OECD.
Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, träffar i dag regeringen för att diskutera antibiotikafrågan.

Med anledning av det skriver hon på Supermiljöbloggen tillsammans med Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley, där de lägger fram tio skarpa förslag för att minska användningen av antibiotika.

”Centerpartiet har länge drivit på för att användningen av antibiotika ska minska. Vi har en lång rad konkreta åtgärder som vi vill genomföra för att bromsa utvecklingen. Regeringen däremot har efter ett år vid makten ännu inte fört fram några förslag”, skriver Yngwe och Federley på Supermiljöbloggen.

De tio förslagen som presenteras i artikeln tar Kristina Yngwe med sig till mötet med regeringen i dag.

Läs artikeln med Centerpartiets förslag på Supermiljöbloggen