Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Nya förslag som ger resultat för miljön

Annie Lööf presenterar idag i SVT nya, konkreta förslag som ger resultat för miljön. Förslagen ingår i det omfattande miljöpolitiska program som kommer behandlas på Centerpartiets partistämma i september.

Fasa ut mikroplaster
Mikroplaster utgör idag den största andelen av allt plastskräp i världshaven. Utöver att plast sönderdelas till mikroplaster i naturen kan de också tillsättas direkt till hygienartiklar såsom duschgelé, hudkräm, tandkräm, deodorant och smink. Vid tvätt sköljs mikroplasterna ut i avloppen och vidare ut i vattendragen. Reningsverken lyckas filtrera en del, men mellan 10 och 30 procent försvinner ut i naturen. Östersjön tar årligen emot uppemot 40 ton mikroplaster enbart från kroppsvårdsprodukter.

– Många företag har redan framgångsrikt fasat ut mikroplaster, men vi vill se ett krav på att alla företag inom EU måste fasa ut mikroplaster ur sina hygienartiklar till år 2020, säger Annie Lööf.


Inför en energideklaration av bilar
Idag finns det ett tydligt och fungerade system för energideklaration av vitvaror som kylskåp, spisar och diskmaskiner. Det är lätt för konsumenterna att se om varorna har ett bra eller mindre bra energivärde när de ska köpa nya vitvaror. För personbilar finns inte en sådan märkning och det är idag svårt för den som ska köpa en ny bil att avgöra vilken klimatprestanda bilen har.

– Vi vill göra det enklare för konsumenten att välja en klimatsmart bil genom att inom EU införa en energideklaration för personbilar, liknande det system som idag finns på vitvaror, säger Annie Lööf.

Se över förmånsbeskattningen av miljöbilar
Dagens regelverk för nedsatt förmånsbeskattning av tjänstebilar är alldeles för stelbent. Dels omfattar det bara vissa typer av tekniker och dels tar det inte hänsyn till bilens klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv.

Ett annat problem är att dagens regler är alldeles för kortsiktiga. Eftersom de enbart gäller till och med inkomståret 2016 skapar de en stor osäkerhet för de företag som ska investera i nya fordon.

Vi anser att förmånsbeskattningen precis som fordonsbeskattningen bör utgå från faktisk
klimatpåverkan istället för teknikvalet. Det skulle gynna de bilar som ger upphov till mest klimatnytta, säger Annie Lööf.

I intervjun betonar Annie Lööf vikten av att höja tempot i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. I miljöprogrammet finns flera förslag för att stimulera en sådan utveckling.